Schoolvisie

In onze school hebben we een diverse populatie  van kinderen met verschillende sociale achtergrond. Dit is een sterkte omdat we hen vanuit die heterogeniteit kunnen begeleiden in hun groeiproces tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. De competenties en de talenten van onze leerlingen staan centraal.

Als een GO! school bieden we kwalitatief  onderwijs aan. Dit wordt vertaald in het naleven van de volgende waarden:

Wereldburger

Op onze school hebben we  een brede kijk op  de culturen en mensen. Dit is een voorwaarde om ons thuis te voelen in de wereld vol verschillen.

Ook in de digitale wereld leren we hoe we ons veilig en respectvol gedragen ten opzichte van anderen.

We werken aan sterk taalonderwijs.  Zo bieden we initiatie Frans aan vanaf de 3de kleuterklas, lessen Frans  vanaf  het 4de leerjaar en initiatie Engels in het 6de leerjaar.

Leerplezier en zelfvertrouwen

Zich goed voelen is een voorwaarde om te kunnen leren en omgekeerd. In een snel evoluerende maatschappij vinden we levenslang leren (voor alle schoolparticipanten) dan ook onmisbaar.

Zorg op maat, daar gaan we voor! Elk kind is uniek, leert op zijn eigen manier en ontdekt zijn talenten in zijn eigen tempo. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, met aandacht voor de juiste, aangepaste begeleiding.

Onze school moet een positieve, kindvriendelijke en kleurrijke plek zijn waar kinderen geprikkeld worden en kunnen exploreren. 

De leerplannen van het GO! zijn richtinggevend voor het werken aan kwaliteitsvol onderwijs.

Onderzoekend leren

Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter! Daar zijn we als school vast van overtuigd. We willen dat kinderen de wereld actief onderzoeken en zelf hun leerproces in handen nemen, uiteraard met een sterke leerkracht aan hun zijde.

We speuren het internet af op zoek naar informatie, die we met een kritische blik bekijken en beoordelen.

Milieuzorg en verkeersveiligheid krijgen extra aandacht als belangrijke onderdelen van de wereldeducatie.

Respect en positief kritisch

Onze school is sterk in het werken aan sociale vaardigheden. Een positieve houding t.o.v. elkaar (leerkracht – leerling - ouders), openheid in communicatie en eerlijkheid zijn belangrijke elementen in onze schoolcultuur.

Sterk participatief leiderschap (sturen, ondersteunen, begeleiden, opvolgen en bijsturen)  leidt tot een betere verticale samenhang en een verhoogd welbevinden bij leerlingen, ouders en  leerkrachten.

We trachten een warme school te zijn door op een constructieve manier met elkaar om te gaan en rekening te houden met ieders noden. Door een positieve, constructieve dialoog en samenwerking tussen de school en de ouders kan hierop beter ingespeeld worden.

Binnen onze school geldt: sta open voor het onmogelijke en blijf altijd nieuwsgierig…

schoolvisie