Vrije dagen en vakanties

Herfstvakantie: 28 oktober 2019 - 3 november 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 - 5 januari 2020
Krokusvakantie: 24 februari 2020 - 1 maart 2020
Paasvakantie: 6 april 2020 -19 april 2020
Zomervakantie: 1 juli 2020 - 31 augustus 2020


Pedagogische studiedagen: vrijdag 27 september 2019 , woensdag 18 maart 2020
Facultatieve verlofdagen: 24 januari 2020 en 2 juni 2020