Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;  
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;  
  • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   
Samenstelling huidige schoolraad:

Uit het team:

- Evi Duffeler (secretaris)

- Stijn Feyaerts

- Jessie Ruts

Uit de ouders:

-Karen Pinoy ( voorzitter)

-Bart De Winter (ondervoorzitter)

-Dorina Van Boeckel

Uit SEC-milieu:

- Mildred Hofmans

- Peggy Badts

 

Voor meer info

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/VerkiezingSchoolRaad/Samenstellingbevoegdhedenschoolraad/Pages/default.aspx