Leerlingenraad

Wij willen de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want SCHOOL IS MEER DAN ALLEEN LEREN. Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken.

In deze raad zetelen: 1 verkozen leerling uit elke klas ( 2 leerlingen uit L1), een juf, de directeur.

Op regelmatige tijdstippen komen we ’s middags samen met de leerlingenraad.
De secretaris nodigt de leerlingen uit. Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat.

Wat doen we op deze vergadering?

  • We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school. 
  • Bespreken van de agendapunten. Deze worden ook door de medeleerlingen aangebracht. In elke klas staat daartoe een ideeënbus. 
  • Samen een aantal zaken uitwerken en realiseren. 
  • Zoeken naar oplossingen, enz.. 
  • Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.