Opvang

De buitenschoolse kinderopvangdienst OLLIE is opgericht door het gemeentebestuur van Putte en maakt deel uit van de kinderopvang en de jeugddienst. Zij is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van de kinderopvangdienst OLLIE en aan de voorschriften van Kind & Gezin.

GEGEVENS:

Secretariaat  : Gemeenteplein 1 – 2580 Putte

Telefoon     : 015/ 76 78 80 (algemeen) 015/ 76 78 98 (rechtstreeks)

Mail         : claudine.vanhove@putte.be

Coördinator  :  Claudine Van Hove

Administratie : Diane Maes & Sandra Van Camp

 

Locatie BS Alice Nahon: De Wizebel 

Tel: 0499/ 43 46 73

Begeleiding:

Tanja Op De Beeck

Katrien De Preter

Gitta Flemings

Locatie op woensdagnamiddag: De Cacetoe, Borgstraat 52, 2580 Beerzel

Tel: 0495/ 45 40 49

015/ 22 19 93

 

OPENINGSUREN:

Voor – en na schooltijd : 7u tot 8u30 en van een kwartier na schooltijd tot 18u30

Woensdag : 7u00 tot 8u30 en van 12u tot 18u30

Vrijdag : 7u00 tot 8u30 en van een kwartier na einde schooltijd tot 18u30

Tijdens schoolvakanties : 7u tot 18u30

Tijdens pedagogische studiedagen en vrije schooldagen : 7u tot 18u30

Woensdagmiddag en schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één of meerdere locaties.

De schoolvrije dag opvang gaat steeds door in de locatie gelinkt aan de school.

Het gemeentebestuur staat in voor het noodzakelijke (bus)vervoer tussen de scholen en de locaties.

TARIEVEN:

Voor en na schooltijd : 1.05 euro per begonnen half uur

Woensdagnamiddag : 1.05 euro per begonnen half uur

Schoolvrije dag en schoolvakanties :

  • 12 euro voor opvang hele dag
  • 7 euro voor opvang halve dag

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de volledige ouderbijdrage.

Sociaal tarief met korting van 50% is mogelijk. Hiervoor dient u contact op te nemen met de coördinator.

Voor fruit en drank wordt een extra bijdrage aangerekend.

INSCHRIJVING:

Er zijn 2 soorten inschrijvingen :

Algemene inschrijving = opmaak dossier :

Ouders die gebruik wensen te maken van de buitenschoolse opvang, schrijven hun kinderen vooraf in bij de coördinator. Deze inschrijving moet gebeuren voor het eerste verblijf van het kind in de opvang. Hierbij wordt het contract tussen ouders en de dienst  afgesloten en het huishoudelijk reglement besproken.

De dienst buitenschoolse opvang werkt enkel op afspraak : u kan een afspraak inboeken via www.putte.be / afspraak maken of u kan bellen naar het onthaal op het nummer : 015/ 76 78 80

Dagdagelijkse inschrijving, woensdagmiddag, schoolvrije dagen en  vakantie-inschrijving = reservatie opvang  :

Voor elke opvang is het noodzakelijk om de kinderen vooraf in te schrijven, u kan dit beschouwen als het dagdagelijks reserveren van een opvangplaats voor uw kind(eren).

Alle inschrijvingen (reservaties) gebeuren online via de webshop, u dient hiervoor een account aan te maken voor de webshop van gemeente Putte . Hiervoor gaat u naar de website ( www.putte.be), klikt op het icoon webshop en volgt de richtlijnen.

Reservaties voor dagdagelijkse opvang zijn niet gelimiteerd, alle kinderen kunnen steeds terecht in onze locaties . Voor schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagmiddagopvang zijn de plaatsen wel gelimiteerd. Bij inschrijving kan u steeds zien hoeveel beschikbare plaatsen er zijn voor deze opvangdagen.

Annulaties en bijkomende reservaties van inschrijvingen kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van een volgende opvangperiode (ochtend en avond, woensdagmiddag). Voor vakantieopvang kan tot 24 uur op voorhand worden geannuleerd zonder kosten. Enkel met een doktersattest wordt een annulatie nog aanvaard.

 BELANGRIJK:

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening dient u een account aan te maken voor  de webshop van de gemeente. Deze account hoeft u maar één keer aan te maken, u hoeft dus niet voor elk aangeboden product via de webshop een aparte account aan te maken.

Kinderen worden digitaal geregistreerd via het gebruik van een badge. U dient deze op voorhand aan te kopen via de webshop. Het praktische gebruik van de badge wordt uitgelegd door onze dienst.

Al onze kinderen zijn verzekerd, zowel tegen burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen.

Een kind wordt automatisch uitgeschreven ( stopzetting contract)  wanneer het naar de middelbare school gaat.

Alle wijzigingen in gezinstoestand, adreswijzigingen enz…kan u zelf uitvoeren via uw account. Sommige zaken zijn belangrijk om ook persoonlijk door te geven aan de dienst, zodat met aanpassingen kan rekening gehouden worden.

Voor meer info zie https://www.putte.be/producten/detail/98/buitenschoolse-kinderopvang-ollie