Talenten

Bij het woord talent denken we vaak aan zeer uitzonderlijke prestaties op een bepaald domein: muzikaal talent, sporttalent, kunstzinnig talent, ...

Op televisie zien we allerlei talentenshows waarin ook kinderen bijzonder sterk uit de hoek komen. We zijn verbaasd over wat ze allemaal kunnen. Maar vaak is er aan het eind slechts eentje de winnaar. Talent, het lijkt iets voor ‘zeer bijzondere mensen’? Het roept ook heel wat gemengde gevoelens op. Trots, maar ook angst en twijfel: wil je dit wel voor je kind?
Onze school is BOORDEVOL TALENT! Alleen zien we de betekenis van het woord ‘talent’ helemaal anders. We houden  geen pleidooi voor talentenjachten om te zien waar het kind ‘het beste’ in is (en dit vaak in vergelijking met anderen). Het accent ligt voor ons niet op de prestaties (mijn kind kan goed ...), maar wel op de kracht om ergens voor te willen gaan (mijn kind doet graag ..., wil graag ...).

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen trots vertelt over wat hij net gedaan of gezien heeft… Als een kind je iets laat zien, waar hij met veel plezier hard aan gewerkt heeft… Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden… Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die ‘leren en ontwikkelen’ heet, die hier aangesproken wordt.

 Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Met het talentverhaal willen we de eventuele zorgen niet onder tafel vegen, maar het hele kind in beeld brengen en vooral insteken op de energie en de  aanwezige dynamiek in het kind.
Dit kan bewegen zijn of tekenen, muziek of ontdekkingen doen in de natuur, dingen uit elkaar draaien of iets organiseren en anderen leiden ... We willen het kind eerst en vooral de kans geven om te groeien vanuit wat hij al kan en vooral graag doet.
Kinderen, en vooral zij die het moeilijk hebben, horen te weinig dat ze best wel veel mogelijkheden hebben. Stimuleren van talent maakt kinderen sterker op een domein waarop ze zich goed voelen. Niet alleen kunnen zij met deze talenten later nog veel doen, ook heeft dit invloed op hun motivatie algemeen en de hele ontwikkeling! De ontwikkeling van een kind is immers niet in vakjes gedeeld. Er zijn linken tussen de verschillende domeinen.
Verschillende onderzoeken wijzen op deze linken: buitenspel heeft invloed op schoolprestaties, muziek hangt samen met wiskunde, motoriek met ruimtelijk inzicht, brede algemene kennis van de wereld beïnvloedt de taalontwikkeling, enz...

Met deze invalshoek van talenten is ‘elk kind een vat vol potentie’! Daarom is onze school zeker en vast ‘Boordevol talent!’ Het kind mag ontwikkelen op eigen tempo en eigen kracht. Hoever we komen in ieders ontwikkeling is vooraf niet duidelijk - en misschien ook niet zo belangrijk -, wel dàt we op zoek gaan naar ieders talent en het alle kansen willen geven om te groeien.

De belangrijkste reden om oog te hebben voor talenten is het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen om eigen grenzen te durven verleggen. Als kinderen doorheen verschillende kleine dingen de kans krijgen om positieve dingen over zichzelf te ontdekken, geeft dit hen kracht: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is iets wat ik kan!’ De impact van deze ervaringen mag niet onderschat worden! Het is duidelijk voelbaar in de manier waarop ze praten over deze ervaringen. Hun motivatie wordt hierdoor geprikkeld en zij worden ook sterker in het omgaan met fouten of kritiek.

Ons uitgangspunt is dat elke ontwikkelingsfase van het kind, elke nieuwe context , elke les, elke activiteit nieuwe kansen biedt om talenten te ontdekken.

taalknap
rekenknap
natuurknap
natuurknap
muziekknap
beeldknap