Ouderbetrokkenheid

 

Alle acties op schoolniveau worden aan de ouders meegedeeld via de wekeijkse nieuwsbrieven en de schoolwebsite.
Afspraken i.v.m .de veiligheid rondom onze school staat uitgelegd in het schoolreglement .
In onze nieuwsbrief worden tips i.v.m. veilig verkeer rondom onze school opgenomen.

 

Verkeersouder