Sport en zwemmen

Kinderen en jongeren hebben nood aan beweging. Onze kleutertjes krijgen 2uurtjes turnen per week. Leerlingen van de lagere school kunnen 1uur per week sporten.

Ook na de schooluren moeten kinderen op een leuke en ontspannende manier in beweging kunnen blijven. Daarom bieden we in samenwerking met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) Sportsnack: een sportieve naschoolse opvang.

Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. Zoals vele andere motorische vaardigheden leren heel wat kinderen reeds zwemmen buiten schools verband (thuis, vriendenkring, sportclub,...). Zwemmen is immers een specifieke vaardigheid die kinderen, net als vele andere motorische vaardigheden (lopen, fietsen, met een bal gooien,... ) als het ware op een natuurlijke wijze leren, mits een gerichte instructie- en oefenperiode. Het is dan ook belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en er voor zorgt dat alle kinderen de kans krijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen, ook in het water.

Sinds het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dat betekent dat de school voor elke leerling gedurende 1 schooljaar de kosten draagt. Zowel voor het vervoer naar en van het zwembad als voor de toegangsprijs tot het zwembad.

We verdelen de zwembeurten als volgt :

            - K3 : 6 zwembeurten : watergewenning

            - L1 : 6 zwembeurten : watergewenning

            - L2 : 6 zwembeurten : voorbereidende zwemoefeningen

            - L3 : 12 zwembeurten : zweminstructie  (gratis zwembeurten)

            - L4 : 6 zwembeurten : inoefening zwemslag

            - L5 : 6 zwembeurten : inoefening zwemslag + langere afstanden zwemmen

            - L6 : 6 zwembeurten : inoefening zwemslag + langere afstanden zwemmen

sport
sport