K0 - instapklasje

Wat leren we in ons klasje

In de speelhoeken leert je kind

- gevoelens uiten

- fantasie gebruiken

- speelgoed op de juiste plaats opbergen

- openstaan voor nieuwe dingen

In de kring leert je kind

-naar anderen en naar verhalen luisteren

-zelf iets vertellen

- zijn beurt afwachten

- nieuwe woorden gebruiken

Aan de tekentafel leert je kind

-eenvoudige opdrachten begrijpen en uitvoeren

-nieuwe woorden oefenen zoals ‘meer’ en ‘groter’

-controle krijgen over fijne bewegingen zoals bij het kleuren

- afspraken nakomen, bijvoorbeeld onder elke tekening een stempel zetten

Tijdens de turnles leert je kind

-lopen en stoppen voor een hindernis

-springen en evenwicht houden

-eenvoudige afspraken maken in kleine groepjes