K3 - Juf Viviane

In de derde kleuterklas worden de kleuters samen met onze klaspop Pompom voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar. Er wordt nog heel wat gespeeld, maar de kleuters verwerven op een speelse manier heel wat vaardigheden die ze nodig hebben voor het eerste leerjaar. Die voorbereiding verloopt over verschillende domeinen namelijk lezen, schrijven, rekenen en niet te vergeten de werkhouding.

 

  • De kinderen worden voorbereid op het leren lezen. Ze leren woorden in stukjes verdelen, letters herkennen, woorden met gelijke beginletters zoeken, ... Ze maken kennis met de geschreven taal uit boeken in de klasbib, en door gebruik te maken van pictogrammen en stappenplannen leren ze ook een beetje ‘lezen’.

 

  • Het schrijven wordt geoefend op 2 gebieden:  grootmotorisch en kleinmotorisch. Het grootmotorische doen we door het geven van ‘schrijfdans’.  Dit wil zeggen via beweging in de lucht uiteindelijk tot bewegingen op papier komen. Het kleinmotorisch is het verfijnen van de schrijfpatronen op papier met potlood. Dit doen we aan de hand van leuke, speelse schrijfpatronen. In het begin op A3-formaat om zo tot A4-formaat te komen. Heel belangrijk is hier de juiste schrijfhouding en de pengreep.

 

  • Het domein rekenen is ook heel belangrijk in de 3de kleuterklas. We leren tellen, cijfers herkennen en inhoud geven, vergelijkingen maken qua grootte/gewicht/tijd, opdrachten rond ruimtelijk inzicht uitvoeren, voorbereiden op het optellen en aftrekken door te werken rond de begrippen meer/minder, 1meer/minder,... 

 

Een laatste domein en zeker geen onbelangrijk domein is de leer- en werkhouding. Dit proberen we te bevorderen door het gebruik van moetjes en magjes. Deze opdrachten worden naarmate het jaar vordert steeds wat moeilijker en ook  qua duur van de opdracht wat langer. Het wordt steeds bekeken in functie van de noden van het kind.

 

Ook maken wij met de derde kleuterklas enkele zeer leuke uitstappen. Zo gaan we naar Technopolis, naar sterrenwacht Urania, maandelijks naar de bibliotheek, op uitstap naar de stad Lier, regelmatig op uitstap in het dorp in functie van het thema , zwemmen, …. en zeker niet te vergeten onze driedaagse uitstap nar Westerlo.

 

Al deze spannende avonturen beleven we samen met Pompom (onze klaspop).

Elke weekend komt hij logeren bij één van onze kleuters.

Tijdens alle activiteiten gaan we op zoek naar talenten van de kinderen .

juf Viviane