Schoolvisie

Pedagogisch project / visie van onze school

 

Onze school streeft naar een totale en optimale ontwikkeling van elk kind. Dit houdt een ontwikkeling in op cognitief, emotioneel, motorisch, psychomotorisch en sociaal vlak. Om dit te kunnen verwezenlijken trachten we telkens een aangepaste en sterke leeromgeving voor de kinderen te creëren. Overleg over deze ontwikkeling is belangrijk daar het ons een beter inzicht verschaft in het proces ervan zodat dit indien nodig bijgestuurd kan worden. Dit overleg gebeurt zowel met interne als externe partners en moet leiden naar een goede zorg voor elk kind. Om het proces optimaal te kunnen laten verlopen probeert de school steeds een positief-kritisch schoolklimaat te creëren/behouden waarin elke participant zich goed kan voelen. Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid wordt hiervoor als basisvoorwaarde beschouwd en hier wordt door de school dan ook actief aan gewerkt. Een ruime en groene schoolomgeving draagt hier zeker toe bij. Met cultuureducatie probeert de school het beeld van het kind op de wereld rondom hem/haar te verruimen. De school ziet het individu als onderdeel van de maatschappij en draagt samen werken, leven en beleven dan ook hoog in het vaandel. De school neemt de 25 waarden van het GO! steeds als basis en als referentie voor haar beleid, voor de opvoeding van en het onderwijs aan haar leerlingen en in haar contacten met andere schoolparticipanten en externe partners.

 

TOTALE EN OPTIMALE ONTWIKKELING VAN ELK KIND