Vrije dagen en vakanties

Herfstvakantie: 29 oktober2018 tot 4 november 2018

Kerstvakantie:  24 december 2018 tot 6 januari 2019 

Krokusvakantie: 4 maart 2019 tot 10 maart 2019

Paasvakantie: 8 april 2019 tot 22 april 2019


Pedagogische studiedag : woensdag 19 september 2018 en maandag 1 oktober 2018
Facultatieve verlofdag: maandag 26 november 2018 en vrijdag 7 juni 2019


Wapenstilstand : zondag 11 november 2018
Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaart : donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag : maandag 10 juni 2019