Opvang

GEMEENTE PUTTE

BUITENSCHOOLSE OPVANG OLLIE

INFO:

De buitenschoolse kinderopvangdienst OLLIE is opgericht door het gemeentebestuur van Putte en maakt deel uit van de kinderopvang en de jeugddienst. Zij is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van de kinderopvangdienst OLLIE en aan de voorschriften van Kind & Gezin.

 

GEGEVENS:

Secretariaat  : Gemeenteplein 1 – 2580 Putte

Telefoon     : 015/ 76 78 80 (algemeen) 015/ 76 78 98 (rechtstreeks)

Mail         : claudine.vanhove@putte.be

Coördinator  :  Claudine Van Hove

Administratie : Diane Maes & Sandra Van Camp

 

LOCATIES:

Naam

Adres

Telefoon

Begeleiding

De Wizebel

GO Alice Nahon

Mechelbaan 561

0499/ 43 46 73

Tanja Op De Beeck

Katrien De Preter

Gitta Flemings

Villa Kakelbont

VB Centrum

Alice Nahonstraat 4

0496/ 14 69 48

Martine Hoefkens

Lynn Cogge

Kady Van Den Broeck

Debbie Van Hove

De Peulder

VB Peulis

Teintstraat 3

0496/ 90 39 79

Kelly Verbraecken

Fabienne Sterckx

Maria Lens

De Cacetoe

VB GO Beerzel

Borgstraat 52

0495/ 45 40 49

015/ 22 19 93

Sandra Van Camp

Kim Casteels

Veerle Cools

Anja VD Broeck

 

De Bolle Boom

VB Grasheide

Meester Van Der Borghtstraat 152

0497/ 34 24 40

Nicole V. Bosstraeten

Liesje De Ron

Kim Francis

Melissa Lembrechts

 

OPENINGSUREN:

Voor – en na schooltijd : 7u tot 8u30 en van een kwartier na schooltijd tot 18u30

Woensdag : 7u00 tot 8u30 en van 12u tot 18u30

Vrijdag : 7u00 tot 8u30 en van een kwartier na einde schooltijd tot 18u30

Tijdens schoolvakanties : 7u tot 19u

Woensdagmiddag en schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één of meerdere locaties.

Het gemeentebestuur staat in voor het noodzakelijke busvervoer tussen de scholen en de locaties.

 

Voor meer info zie https://www.putte.be/producten/detail/98/buitenschoolse-kinderopvang-ollie