Oudercomité

De ouderwerking voorgesteld:

Wat deed de ouderwerking het voorbije schooljaar?

We organiseerden de eetdag, het spaghettifestijn,
de kerstmarkt, het carnavalbal en het lente-ontbijt.
We hielpen ook met het schoolfeest.

 

Wat bekostigen we met de opbrengst?

• Zwemlessen voor L3
• De driedaagse natuurklassen in Westerlo voor K3
• Extra knutselbudget voor elke klas
• Geschenkjes en lekkernijen bij feesten

Extra’s voorbije jaren:
• Een smartboard voor elke klas
• Een speeltuig in de kleuterspeeltuin
• Een klimrek op de speelplaats van de lagere school

 

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

Vooral praktische hulp bij de activiteiten zelf (klaarzetten, opdienen, afwassen, opruimen…) is erg nodig. Iedereen is steeds welkom, ook al is het maar voor een paar uurtjes. Per activiteit doen we een oproep voor helpers. Je kan via Sandy of via ons mailadres laten weten dat je wil komen helpen, en wat je het liefst doet.

Voor de praktische planning zijn er ook regelmatig vergaderingen. Ook daar is iedereen welkom.
De vergaderdata worden gepland bij het begin van het schooljaar en worden aangekondigd in de weekbrieven. We komen samen in de leraarskamer.

Kom gerust eens kennismaken!

 

oudercomité