L4B - Juf Anouchka

Welkom in het 4de leerjaar

 

Wiskunde

  • Eerst uitbreiding van de getallen tot 100 000
  • Verdere uitdieping van breuken want zij vormen een link naar de kommagetallen
  • Kommagetallen tot 0,001
  • Cijferen met 2 cijfers in de vermenigvuldiger
  • Meten: gebruik maken van de maattabel om maten om te zetten, bewerkingen maken met maatgetallen, maatgetallen ordenen …
  • Oppervlaktematen

Het zéér vlot kennen van de maal- en deeltafels en het vlot kunnen maken van brugoefeningen bij optellen en aftrekken blijft enorm belangrijk.

Taal

In elk thema komen steeds de verschillende onderdelen van taal aan bod: lezen, schrijven, spreken, luisteren en kennis. Bij het lezen ligt de nadruk op begrijpend lezen. Woordenschat zit in alle lessen verweven. Wat kennis betreft leren we over onderwerp en persoonsvorm en woordsoorten ( werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord)

Lln die problemen hebben met lezen worden opgenomen in ons leesproject. Dit houdt in dat zij elke dag 10 minuten oefenen op verschillende leesproblemen afhankelijk van het leesniveau dat ze behaald hebben.  Onze klasbib bezit een uitgebreid assortiment van leesboeken zodat de lln nooit zonder leesboek zitten.

Wanneer ze met verplichte taken klaar zijn kunnen ze in dit boek lezen of vrijblijvende taken maken die ze achteraan in de klas terug vinden. Deze taken verbeteren ze ook zelfstandig aan de hand van een verbetersleutel.

Spreken wordt geleidelijk opgebouwd in de loop van het schooljaar: tijdens het eerste trimester brengen de lln een actualiteit voor de klas, tweede trimester een boekbespreking, derde trimester een spreekbeurt

Spelling komt elke week 3 keer aan bod: maandag en woensdag aanbieding van specifieke spellingsregels, vrijdag een dictee gericht op deze regels. Elk thema bestaat uit 6 lessen. Na deze 6 lessen (in de derde week) volgt een dictee op alle spellingsregels die in dat thema aan bod kwamen.

WO

Alle domeinen komen aan bod: tijd, ruimte, natuur, techniek, mens en maatschappij. De lesonderwerpen zijn verdeeld in 7 focusthema’s. Er is ook een bronnenboek met bijkomende informatie.

Na elk thema volgt een toets. Om deze toets voor te bereiden kunnen de kinderen gebruik maken van een overzichtsblad achteraan op hun werkkatern.

juf Anouchka