Instapmomenten kleuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

 

 Al de directies van de Putse basisscholen maakten, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2017. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.

De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 11 maart 2019 tot 22 maart 2019.

De andere inschrijvingen starten op 25 maart 2019.

Voor kleuters geboren vanaf 26 november 2017 t.e.m. 31 december 2017 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

 

Tot slot nog de instapmomenten voor het  schooljaar 2018 – 2019

Maandag 3 september 2018 (kinderen geboren voor 4 maart 2016)

Maandag 5 november 2018 (kinderen geboren voor 6 mei 2016)

Maandag 7 januari 2019 (kinderen geboren voor 8 juli 2016)

Vrijdag 1 februari 2019 (kinderen geboren voor 2 augustus 2016)

Maandag 11 maart 2019 (kinderen geboren voor 12 september 2016)

Dinsdag 23 april 2019 (kinderen geboren voor 24 oktober 2016)

Maandag 3 juni 2019 (kinderen geboren voor 04 december 2016)

Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 31 december 2016).                  

Schooljaar 2019-2020

Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 3 maart 2017)

Maandag 4 november 2019 (kinderen geboren voor 5 mei 2017)

Maandag 6 januari 2020 (kinderen geboren voor 7 juli 2017)

Maandag 3 februari 2020 (kinderen geboren voor 4 augustus 2017)

Maandag 02 maart 2020 (kinderen geboren voor 03 september 2017)

Maandag 20 april 2020 (kinderen geboren voor 21 oktober 2017)

Maandag 25 mei 2020 (kinderen geboren voor 26 november 2017)

Dinsdag 01 september 2020 (kinderen geboren voor 31 december 2017).  Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2020-2021.